BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:42a4eaf0-c01e-0039-2d17-fc78cd000000 Time:2019-04-26T10:05:23.6083214Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:722e410a-b01e-00f1-2d17-fce9fa000000 Time:2019-04-26T10:05:23.6112659Z

[豪门盛宴]没有遗憾的冰岛童话——法兰西之梦

分享到: 客户端看 收藏 点赞

来 源:央视网

更新时间:2016年07月04日 20:54

视频简介:本届欧洲杯赛场,冰岛队表现出色,成为最大的黑马。用一段视频送别冰岛队。

相关视频
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:93a9a8bd-201e-0055-1b17-fcd31e000000 Time:2019-04-26T10:05:23.6143011Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2ad8ce55-d01e-00e1-3417-fcdf1c000000 Time:2019-04-26T10:05:23.6147348Z
860010-1103020100
1 1 1