BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c823d5cb-e01e-008f-7bec-257635000000 Time:2019-06-18T15:41:51.0217131Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b2eda31a-a01e-00e5-22ec-252a9e000000 Time:2019-06-18T15:41:51.0228563Z

[豪门盛宴]回顾历史 穿越德法足球的恩怨情仇

分享到: 客户端看 收藏 点赞

来 源:央视网

更新时间:2016年07月07日 20:48

视频简介:回顾历史,德法大战必有佳话,1958年世界杯,法国6-3大胜联邦德国;2014年世界杯法国0-1不敌德国。

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:76310dd3-101e-0074-5dec-25be2f000000 Time:2019-06-18T15:41:51.0264286Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:73570fe7-801e-0058-2aec-253c12000000 Time:2019-06-18T15:41:51.0265663Z
860010-1103020100
1 1 1