BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9c8e4325-901e-00a9-33db-f7ed81000000 Time:2019-04-21T00:43:24.3083191Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:251c5a77-f01e-0057-71db-f7d1e4000000 Time:2019-04-21T00:43:24.3080912Z

[豪门盛宴]东道主法国队本届欧洲杯的晋级之路

分享到: 客户端看 收藏 点赞

来 源:央视网

更新时间:2016年07月08日 20:56

视频简介:北京时间7月8日,法国淘汰德国挺进欧洲杯决赛,这里我们回顾一下法国队的晋级之路。

相关视频
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:258667bf-d01e-00c3-56db-f7b12a000000 Time:2019-04-21T00:43:24.3120730Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:34294f7f-b01e-0097-25db-f75ba0000000 Time:2019-04-21T00:43:24.3131182Z
860010-1103020100
1 1 1