BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8b5e58d4-201e-0137-75db-f7d293000000 Time:2019-04-21T00:43:46.0661096Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:56f444cb-401e-004e-3bdb-f7fd8c000000 Time:2019-04-21T00:43:46.0663112Z

[豪门盛宴]观察家:孙葆洁解读争议判罚

分享到: 客户端看 收藏 点赞

来 源:央视网

更新时间:2016年07月08日 20:36

视频简介:北京时间7月8日,法国淘汰德国挺进欧洲杯决赛,孙葆洁对这场比赛的判罚进行了解读。

相关视频
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ebda24d3-501e-011a-6ddb-f75153000000 Time:2019-04-21T00:43:46.0714300Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b3ef34ca-501e-0096-4ddb-f75a5d000000 Time:2019-04-21T00:43:46.0705223Z
860010-1103020100
1 1 1